• slider
  • rgbtorg copy
  • قبل از نصب
  • beforeafter
  • بعد  از نصب
  • bosjack
  • antitheaf
  • sldier55

سفارش محصول جدید

کاربر گرامی جهت ثبت سفارش خود می توانید به دو روش زیر اقدام کنید:

1. بعد از تکمیل مشخصات خود می توانید با انتخاب چک باکس انتخاب از لیست مخصولات و سپس انتخاب محصول از جعبه باز شونده اقدام به سفارش خود نماییید . در این صورت کافی است بعد از انتخاب مدل خود به انتهای صفحه رفته و دکمه ثبت سفارش را بزنید و بقیه فیلد ها را خالی بگذارید

2. جهت سفارش محصول جدید منطبق با نیاز خود کافی است از چک باکس گزینه محصول جدید را زده و در قسمت پایین فرم تعداد درگاه های درخواستی را مطابق با نیاز خود وارد نماییدو در انتها دکمه ثبت سفارش ابزنید همکاران ما بعد از بررسی سفارش ، با شما جهت تائید تماس خواهند گرفت.

نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر است

نام سازمان(*)
ورودی نامعتبر است

سمت(*)
ورودی نامعتبر است

تلفن سازمان(*)
ورودی نامعتبر است

موبایل(*)
ورودی نامعتبر است

نوع محصول
ورودی نامعتبر است

مدل ها
ورودی نامعتبر است

جهت سفارش محصول حجدید لطفا در این قستم تعداد درگاه های مورد نیاز را وارد کنید.

تعداد پریز
ورودی نامعتبر است

تعداد درگاه VGA
ورودی نامعتبر است

تعداد درگاه usb
ورودی نامعتبر است

تعداد درگاه HDMI
ورودی نامعتبر است

تعداد درگاه شبکه
ورودی نامعتبر است

ثبت سفارش